Covid-19 - informasjon

Covid-19 - informasjon

Informasjon om hvordan få tilgang til våre samlinger.

Tilgang til bibliotekets samlinger

Oppdatert 02.06.2020

Biblioteket åpner nå opp for bestilling og retur av bøker, samt fjernlån.

Bestillinger kan gjøres i Oria eller på e-post.

NHHs lokaler er fremdeles stengt, så utlevering og retur av bøker vil skje etter avtale på følgende tidspunkt:

Mandag, onsdag og fredag kl 10-12. Utlevering skjer ved inngangen til studentkantinen i servicebygget (ved Merinotrappene).

TILGANG TIL elektroniske tjenester

Alle våre elektroniske tjenester er tilgjengelig. 

Hvordan få tilgang hjemmefra via VPN eller VMware

Tilgang til Bloomberg og Eikon.

 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 94 11
E-post
bib@nhh.no