Torkjel Landås

Seniorrådgiver Torkjel Landås

E-post
Torkjel.Landas@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 12 / +47 902 01 760
Avdeling
Enhet for ekstern aktivitet
Ansvar
Eksterne relasjoner Kontakt med næringsliv og forvaltning Samarbeidspartnere innen utdanning forskning og formidling