Silje Thalberg

Rådgiver Silje Thalberg

E-post
Silje.Thalberg@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 07
Avdeling
Rektoratets stab
Ansvar
Prosjekt studentrekruttering Utadrettet virksomhet mot videregående skoler Etablere samarbeid Utarbeide og tilby læringsressurser innen økonomi Koordinere og etablere mentorordning