Randi Helen Halnes Melheim

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver Randi Helen Halnes Melheim

E-post
Randi.Melheim@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 35
Avdeling
Kommunikasjons- og markedsavdelingen
Kontor
C203
Ansvar
Studentrekruttering sosiale medier arrangement profilartikler trykksaker.