Ove Sjøstrøm

Rådgiver Ove Sjøstrøm

E-post
Ove.Sjostrom@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 53
Avdeling
Seksjon for kommunikasjon og marked
Kontor
C208