Lisbeth Irene Berge

Førstesekretær Lisbeth Irene Berge

E-post
Lisbeth.Berge@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 52
Ansvar
Midlertidig ansatt