Liang Feng Dai

Førstesekretær Liang Feng Dai

E-post
Liang.Dai@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 32
Avdeling
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning