Kristin Riple

Førstekonsulent Kristin Riple

E-post
Kristin.Riple@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 08
Avdeling
Seksjon for utdanningskvalitet