Kjell Fadnes

Rådgiver Kjell Fadnes

E-post
Kjell.Fadnes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 34
Avdeling
IT-avdelingen