Johanne Vaagland

Førstekonsulent Johanne Vaagland

E-post
Johanne.Vaagland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 21
Avdeling
Seksjon for utdanningskvalitet
Ansvar
Trainee gjennom trainee vest