Irene Grønningsæter

Førstekonsulent Irene Grønningsæter

E-post
Irene.Gronningsaeter@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 86
Institutt
Samfunnsøkonomi
Kontor
D220
Ansvar
Økonomi (budsjett regnskap prosjektregnskap) Belastningsregnskap (adm) Midlertidig tilsetting Innkjøp datautstyr