Ingeborg Forthun

Rådgiver Ingeborg Forthun

E-post
Ingeborg.Forthun@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 39
Institutt
Samfunnsøkonomi