Ingebjørg Hitland

Førstekonsulent Ingebjørg Hitland

E-post
Ingebjorg.Hitland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 28
Avdeling
Seksjon for opptak
Kontor
MN-545
Ansvar
Opptak til femårig siviløkonom internasjonalt opptak til masterstudiene adgangsbegrensede kurs studieveiledning Gründerskolen Innovation School