Ingebjørg Hitland

Førstekonsulent Ingebjørg Hitland

E-post
Ingebjorg.Hitland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 28
Avdeling
Seksjon for opptak
Ansvar
Opptak til femårig siviløkonom opptak til masterstudiene intern overgang til master privatist-/hospitantsøknader studieveiledning innpass Gründerskolen Innovation School