Frid Helen Olsen Hop

Førstesekretær Frid Helen Olsen Hop

E-post
Frid.Hop@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 03
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon