Emilie Joner Andbo

Førstekonsulent Emilie Joner Andbo

E-post
Emilie.Andbo@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 47
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Ansvar
Førstelinjetjeneste studieveiledning ifm. utveksling nettsider