Elise Flåten Kvernøy

Lærling Elise Flåten Kvernøy

E-post
Elise.Kvernoy@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 63
Avdeling
Seksjon for opptak