Eli Winther

Rådgiver Eli Winther

E-post
Eli.Winther@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 68
Avdeling
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
Kontor
MØ-513
Ansvar
Sykefraværsoppfølging HMS Beredskap Medlem av AMU Lærlinger