Daniel Kismul

Førstesekretær Daniel Kismul

E-post
Daniel.Kismul@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 65
Avdeling
Økonomiavdelinga
Ansvar
Reiser og Utlegg