Christel Florvåg

Konsulent Christel Florvåg

E-post
Christel.Florvag@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 11
Institutt
Samfunnsøkonomi
Kontor
E253
Ansvar
Instituttstyre AU Agresso web Fakturabehandling Annuumsmider/Utleggs-/reiseregninger Fondsrapporter Eksamen Bachelor Midlertidig tilsetting studentassistenter Job Market