Charlotte Haeffele

Førstekonsulent Charlotte Haeffele

E-post
Charlotte.Haeffele@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 34
Institutt
Finans