Celine Gripsgård

Førstekonsulent Celine Gripsgård

E-post
Celine.Gripsgard@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 14
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon