Annette Enoksen

Førstesekretær Annette Enoksen

E-post
Annette.Enoksen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 90
Avdeling
Servicesenteret