Ada Gjedebo Hetland

Førstesekretær Ada Gjedebo Hetland

E-post
Ada.Hetland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 92
Institutt
Samfunnsøkonomi