Aashild Kanikeberg

Førstesekretær Aashild Kanikeberg

E-post
Aashild.Hettervik@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 60
Avdeling
NHH Executive
Ansvar
Administrasjon Jebsen-senteret Nettsider