Bidra til å øke NHH sin internasjonale kvalitet

Bidra til å øke NHH sin internasjonale kvalitet

Din pengestøtte kan bidra til høy internasjonal kvalitet.

Amorim og Justianto_4347_800px.jpg

NHH skal være en ledende internasjonal høyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. Høyskolen konkurrerer på internasjonalt nivå og ønsker å øke andelen høyt kvalifiserte internasjonale studenter på campus. Høyskolen rekrutterer om lag 100 internasjonale studenter årlig.

Internasjonalt fokus

For å styrke NHHs posisjon internasjonalt, er det viktig å gi insentiv til fremragende akademiske prestasjoner blant internasjonale studenter. Dette vil sikre internasjonale akkrediteringer og styrke mangfoldet.

Hva vil NHH oppnå med stipendet og hvem kan søke?

NHH skal rekruttere høyt kvalifiserte internasjonale studenter. Høyskolen ønsker å premiere fremragende studenter med internasjonal bakgrunn og gi et insentiv til akademiske prestasjoner på høyt nivå.

Studenter med internasjonal bakgrunn som har fullført første semester på master kan søke stipendet. Søkernes karakterer, progresjon og motivasjon vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Stipendet betales ut porsjonsvis etter fullført semester, og forutsetter at progresjon og karakternivå opprettholdes utover i studiet.

Ditt bidrag er viktig

Som alumni er du viktig for oss, og vi håper du ser verdien i vår satsing på høyt kvalifiserte internasjonale studenter. Vi håper derfor du vil gi et bidrag på kr. 100, kr. 250, kr.500 eller mer om du ønsker.

Din støtte vil bidra til å styrke NHHs kvalitet.

Vennlig hilsen
Rektor Øystein Thøgersen

Gi et bidrag med

Vipps-logo_700px.png

Norges Handelshøyskole: 
Nr. 529327
Merk med "Internasjonal kvalitet"

Kontakt