Reeksaminert: Wenche Nistad

15. september 2014 14:32

(oppdatert: 18. juli 2016 14:34)

Reeksaminert: Wenche Nistad

Som 28-åring fikk Wenche Nistad sin første lederstilling, og siden har hun vært sjef. - Da jeg studerte drømte jeg aldri om å bli leder. Da så jeg ikke muligheten. Jeg var en liten jente fra Sunnfjord, og hadde ingen forstillinger om sånt, sier hun.

personalia

Alder: 61
Sivil status: Samboer
Bosted: Oslo
Stilling: Administrerende direktør i GIEK
Gikk på NHH: 1973-76

Hvorfor valgte du NHH?

Jeg hadde realartium, og valget stod mellom NTH (dagens NTNU) og NHH. På den tiden var det få kvinnelige forbilder som på det som het elektrolinjen, og det var vanskelig å se for seg en kvinnelig sivilingeniør. Jeg tror kvinnelige forbilder er veldig viktig for å få jenter til å velge realfag. Jeg kom i tillegg fra en liten bygd, Sande i Sunnfjord, og der fantes det ingen kvinner som hadde gått den veien. Så da valgte jeg NHH.

Hva var din faglige fordypning?

Jeg hadde matte og rettslære som valgfag.

Har du fortsatt kontakt med medstudenter fra NHH?

Ja, det har jeg. Jeg har flere venner fra studietiden, og i fjor hadde vi kulljubileum. Det var veldig hyggelig.

Kort fortalt, hvordan endte du opp i den jobben du har i dag?

Jeg fikk tips om at det kunne være en morsom jobb, og bestemte meg for å søke. Med erfaring både fra industrien og banksektoren, hadde jeg en perfekt bakgrunn. Det er en veldig god kombinasjon når man skal arbeide med å støtte eksportindustrien, slik vi gjør i GIEK. Jobben er veldig spennende, og den morsomste jeg har hatt i min karriere.

Har du hatt mye ledererfaring før denne jobben?

Ja, jeg har vært direkte linjeleder i mange år. Siden jeg var 28, faktisk. Da jeg begynte i NEBB, som nå er en del av ABB, tidlig i karrieren var jeg veldig heldig med sjefer som også var gode mentorer. Da gav meg muligheten, og jeg tok den. Da jeg studerte drømte jeg derimot ikke om å bli leder. Da så jeg ikke muligheten. Jeg var en liten jente fra Sunnfjord, og hadde ingen forstillinger om sånt.

Har du noen spesielt minneverdige historier fra studietiden?

Jeg hadde jo gått på Firda landsgymnas og realskole, og bodd på hybel i fem år allerede. Så det var et lite kultursjokk å møte studenter fra Oslo som aldri hadde bodd hjemmefra. Jeg husker at jeg tenkte at de var mye mindre voksne. Ellers trivdes jeg godt, og synes at det er et veldig verdifullt miljø å ha vært en del av. Jeg har møtt igjen mange fra mitt kull og kullene rundt i arbeidslivet, og har mange venner fra tiden på NHH.

Hva gjør du hvis du har en ledig kveld?

Jeg går tur eller leser. Det er de to tingene jeg prioriterer. Jeg har ikke så mye fri, og da er det deilig å bare være hjemme og slappe av. Jeg har jo ellers en del aktiviteter knyttet til jobben på kveldstid, og reiser litt. Men jeg føler at jeg har kontroll over hvor mye jeg jobber. Jeg er ikke en av dem som har møtt veggen, og føler meg frisk og rask selv om jeg er 61. Under finanskrisen derimot var jobben mye mer belastende. Siden den gang har vi bygget kraftig opp og mer enn doblet antall ansatte, både som en følge av krisen, og fordi det maritime offshoremiljøet i Norge har vokst voldsomt. Nå er vi en godt fungerende organisasjon som klarer seg fint også når jeg ikke er til stede.

Hva leser du akkurat nå?

Jeg har nettopp lest «Kollaps» av Jared Diamond. Nå holder jeg på med den uautoriserte biografien om Putin av den russiske journalisten Masha Gessen. Jeg leser vanligvis ikke biografier, men denne synes jeg var særlig interessant. Jeg leser for det meste skjønnlitteratur.

Hva ser du på TV?

Jeg ser veldig lite på TV. Men jeg så nettopp en dokumentar om finanskrisen. Og så prøver jeg å få sett Dagsrevyen. Ellers prioriterer jeg andre ting. Ja, og så pleier jeg å få med meg Nytt på Nytt på fredagene.

Hva slags karriere ville du valgt dersom du skulle valgt på nytt?

Jeg tror jeg ville ha gjort veldig mye det samme. Jeg synes jeg har hatt et fint yrkesliv, og så har jeg kombinert det med å få to flotte sønner som har vokst opp til å bli to flotte unge menn. Det har gått bra tidsmessig, men jeg har aldri vært noen perfekt husmor. Jeg har hatt veldig lave ambisjoner på hjemmefronten, og vi jobbet med å få guttene til å bli selvstendige tidlig. Da jeg fikk barn hadde man bare fire og en halv måneds permisjon, og det var ganske tøft. Jeg synes dagens unge er veldig heldige som har så lange permisjoner, og de bør være glade for det og ta ut den permisjonen de kan. Jobbingen kan de ta igjen senere. Man skal være i arbeidslivet i mange år.