Reeksaminert: Tone Evje

2. mai 2013 13:27

(oppdatert: 11. juli 2016 13:33)

Reeksaminert: Tone Evje

I ukens Reeksaminert møter du Tone Evje fra 98-kullet. Les om hvordan GEP-grunnleggeren greide å bringe idealistiske ungdomsidealer og arbeid med Operasjon Dagsverk inn i NHH-miljøet, og få Tones lesetips for en mer effektiv hverdag!

Personalia

  • Alder: 35
  • Stilling: Underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon for forskning og teknologiutvikling
  • Uteksaminert: 2002

Hvorfor valgte du å studere på NHH?

Etter å ha bodd to år i Mali i Afrika sammen med familien da jeg var liten, engasjerte jeg meg i solidaritetsarbeid i ungdomstiden. Etter videregående skole arbeidet jeg ett år som frivillig i Operasjon Dagsverks Hovedkomitee i Oslo.

Jeg bestemte meg for å søke siviløkonomstudiet av to grunner: For det første ville jeg bedre forstå økonomenes argumenter og tenkemåte - fordi jeg så ofte var uenig med dem. For det andre ønsket jeg meg en utdanning som kunne gi grunnlag for videre karriere innenfor administrasjon og ledelse.

Hva slags faglig fordypning valgte du – og hvorfor?

Jeg tok fordypning i økonomisk analyse. Dette gav seg naturlig ut fra min motivasjon for å søke studiet, og fordi jeg underveis oppdaget hvor interessante og nyttige de samfunnsøkonomiske fagene er.

Favorittforeleser?

Jeg likte mange av mine forelesere, men om jeg skal trekke frem én må det bli Øystein Thøgersen. Han har en unik evne til å engasjere og lære bort. Jeg er fortsatt imponert over hvordan han greide å formidle komplekse sammenhenger i et fag som langsiktig makroøkonomisk analyse.

Har du noen annen utdanning i tillegg?

Ja, jeg tok NHHs Executive MBA-studie i Strategisk ledelse (MASTRA) i 2008-2009 - ved siden av jobben i Nærings- og handelsdepartementet. Departementets overordnede mål er å legge til rette for økt verdiskaping in norsk økonomi, og studiet ga nyttige verktøy for å analysere potensialet for økt verdiskaping i næringslivet. Rammeverket vi lærte for å utvikle strategisk tekning og ledelse i virksomheter har også stor overføringsverdi til offentlig sektor.

Fortell om karrieren din!

Som nyutdannet siviløkonom i 2002 startet jeg å arbeide i Nærings- og handelsdepartementet. Tanken var opprinnelig å bruke dette som et springbrett for å arbeide med næringsutvikling i Sør eller annet bistands/utviklingsarbeid. Departementet har imidlertid stadig gitt meg nye, utfordrende oppgaver, og har samtidig sørget for faglig påfyll og utvikling underveis. Sammen med hyggelige kollegaer og god ledelse, har det gjort at jeg har valgt å bli.

I 2010 flyttet jeg til Brussel, Belgia, sammen med min mann og da 15 dager gamle datter. Etter 9 måneder i permisjon, fikk jeg jobb som Nasjonal Ekspert i Generaldirektoratet for handel og industri. Der arbeidet jeg med Competitiveness and Innovation Programme (CIP) og forhandlingene rundt EUs programmer under neste flerårige budsjettperiode (2014-2020), særlig med Horisont 2020 som er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon.

Fra og med mars i år har jeg vært tilbake i Nærings- og handelsdepartementet, nå i en ny rolle som nestleder i Seksjon for forskning og teknologiutvikling.

Jeg føler meg privilegert som har en jobb med et klart samfunnsmandat. Særlig spennende synes jeg det er å få jobbe med spørsmål rundt forskning og innovasjon - grunnlaget for fremtidig verdiskaping og omstillingsevne i Norge.

Hva har utdanning ved NHH betydd for deg i valg av karriere?

Jeg opplever at det å være siviløkonom har muliggjort mitt valg av karriere. I Nærings- og handelsdepartementet har jeg opplevd å få bruke min fordypning i økonomisk analyse i saksbehandlingen, samtidig som alt man har lært om organisasjon, ledelse, prosjekthåndtering og lignende er nyttig i planlegging og drift av større prosesser.

Har du fortsatt kontakt med medstudenter fra NHH?

Jeg har noen få, gode venner fra tiden på siviløkonomstudiet som jeg holder jevnlig kontakt med. Fra MASTRA-studiet er vi en jentegjeng som holder god kontakt. Dette er først og fremst personlige venner hvor studiet er en felles referanseramme. Jeg har også sporadisk kontakt med andre fra studietiden, og det er nyttig å vite at man kan ta kontakt om man skulle ha behov.

Fortell om ditt sterkeste NHH-minne!

Jeg startet på Handelshøyskolen med ønske om å gjøre noe med urettferdighetene i verden, men oppdaget at det på NHH ikke fantes noen arena for menings- og kunnskapsutveksling blant studentene rundt internasjonale og globale samfunnsspørsmål – hvor vi som studenter kunne diskutere konsekvenser av valg man vil gjøre som fremtidige beslutningstakere i samfunnet. Heldigvis var det flere som tenkte som meg, og sammen med fem medstudenter startet vi opp Global Economic Perspectives (GEP) i 2000, og arrangerte i 2001 tidenes første GEP konferanse ved NHH; "Perspectives 2001: Globalisering – Hvem tjener på det?". Det var en driftig gjeng og vi hadde mye moro sammen. Jeg er stolt over at vi fikk GEP, som fortsatt eksisterer, opp å stå.

Har du et godt råd til NHH-studenter som skal ut i arbeidslivet?

Jeg tror det er viktig å ha interesser og engasjement utenfor studiene. Jeg tror man kommer langt om man tør å dyrke det man er god på og har interesser for. Jeg mener fortsatt det er viktig at man har et reflektert forhold til hvordan valg og beslutninger man tar i arbeidslivet har konsekvenser for samfunnsutviklingen rundt.

Hvilke nettsteder besøker du oftest?

Etter tre år i utlandet har jeg behov for å oppdatere meg på status for forskjellige prosesser i arbeidet mitt, så for tiden besøker jeg nok mest departementets eget intranett, og hjemmesidene til Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Ellers leser jeg nyheter på nrk.no og aftenposten.no.

Favoritt faglitteratur?

For tiden leser jeg mest faglige artikler og rapporter på jobb - man kan finne mye interessant fra OECD.

Og på nattbordet?

I ny stilling, med ny leilighet og en aktiv datter på tre år leser jeg ikke mye skjønnlitteratur. Jeg er nå nylig ferdig med siste bind av Knausgårds Min Kamp, og er særlig fasinert av hans skildringer fra oppveksten på Sørlandet, kanskje siden jeg selv er oppvokst i Lillesand. Akkurat nå ligger 1Q84 av japanske Haruki Murakami og David Allens Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity på nattbordet – og jeg er litt usikker på hvilken jeg bør lese først...

Hva slags karriere ville du valgt dersom du skulle valgt på nytt?

Jeg tror mange forskjellige karrierer kunne passet meg. For meg er det viktig å få jobbe med samfunnsutvikling, og ha dyktige og hyggelige kollegaer rundt meg.

Tekst: Hanna Sommerstad