Reeksaminert: Simen Munter

24. mai 2013 13:34

(oppdatert: 11. juli 2016 14:13)

Reeksaminert: Simen Munter

Denne uken har vi snakket med Simen Munter fra 85-kullet. Han har jobbet utenlands siden 1992 og bor for tiden i Australia. Les om Simens eksotiske karrierevalg – og om hvordan han fant ut at det er de «myke» fagene som virkelig er nyttige!

Simen Munter
Simen Munter Foto: Privat

Når gikk du på NHH?

Jeg hadde gleden av å gå på NHH fra 1985 til 1989.

Hvorfor valgte du å studere på NHH?

Det var litt tilfeldig – jeg kommer fra Risør og vi hadde på et tidspunkt to professorer «hjemmefra» som jobbet på NHH, Johan Arndt og Victor Norman, så det var litt blest rundt dem.

Hva slags faglig fordypning valgte du – og hvorfor?

Jeg likte alle de harde fagene, så jeg valgte regnskap, økonomisk styring og informasjonssystemer. Det var en overraskelse å komme ut i jobb å finne ut at man senere bruker veldig mye mer tid og har mye mer fokus på det jeg da så på som mer myke fag.

Favorittforeleser?

Jeg må jo si Victor Norman – han har alltid vært en kapasitet.

Har du noen annen utdanning i tillegg til NHH?

Jeg har grunnfag i jus fra Universitetet i Oslo, og en mengde kurs fra andre businesskoler. Jus valgte jeg for å prøve noe litt annerledes. Mye av etterutdanningen har vært nært knyttet til ting jeg ønsket å gjøre i jobbsammenheng, mye rundt å ta igjen dette med de myke fagene. Som nordmann har man også en ganske direkte stil som kanskje må mykes litt opp, spesielt dersom en jobber i et miljø basert på engelske verdier.

Fortell om karrieren din!

Tilfeldighetene hadde det slik at jeg begynte i en utenlandsk bank basert i Oslo. Banken ble kjøpt opp, og deretter lagt ned, av HSBC. Jeg fikk tilbud om å ta en jobb i Istanbul i 1992, og har siden det jobbet utenlands. Etter Istanbul var det Praha, så Jersey-øyen, deretter Istanbul igjen, etterfulgt av Mumbai, Almaty, London og nå – med en annen bank – ANZ i Melbourne.

Disse jobbene har vært veldig varierte, og det har vært en kjempeopplevelse å se forandringene i både bank og finans og i disse vekstmarkedene i løpet av de årene jeg har jobbet i bransjen. Når man jobber i disse markedene, får man også en helt annen opplevelse av globalisering og hva det tilfører av muligheter.

Personalia

  • Alder: 48
  • Stilling: Group General Manager, Shared Services ANZ
  • Uteksaminert: 1989

Hva har utdanning ved NHH betydd for deg i valg av karriere?

Det er helt klart at uten NHH ville jeg aldri hatt de mulighetene jeg nå har fått. Uten NHH ville jeg hatt en helt annen karriere enn den jeg har gleden av å ha i dag.

Har du fortsatt kontakt med medstudenter fra NHH?

Jeg har noe kontakt – men kunne nok vært flinkere å holde kontakten!

Fortell om ditt sterkeste NHH-minne!

Som de aller fleste som har studert på NHH har jeg mange gode minner, det være seg valgshow, Uken (hvor vi hadde gleden av å få tak i et helikopter for Uken 87!), tur til Japan og mye annet utenomfaglig.
Det at så mye av aktiviteten på NHH er basert på frivillighet, og at en derfor må motivere til innsats på en annen måte enn gjennom lønn, har også vært en veldig viktig erfaring når man må håndtere komplekse situasjoner der man ikke nødvendigvis har kontroll på alle som må bidra for at ting skal lykkes.

Det var også mange ahaopplevelser rundt det faglige – ting jeg referer tilbake til jevnlig.

Har du et godt råd til NHH-studenter som skal ut i arbeidslivet?

Jeg hadde egentlig tenkt å si at en ikke burde haste ut, men så kom jeg på at jeg snakker til NHH-studenter, og forstår at normert tid er sett på mer som en anbefaling.

Mer seriøst: Da jeg var ferdig på NHH hadde et av konsulentselskapene en annonsekampanje som var basert på slagordet «du angrer mest på det du aldri gjorde». Det tror jeg er veldig riktig, og studiet gir mange muligheter. Jeg tror det å jobbe – i hvert fall litt – utenlands gir andre muligheter og en annen innsikt enn den man får fra å jobbe hjemme, men jeg er nok ørlite partisk på det området.

Hvilke nettsteder besøker du oftest?

Av norske nettsider besøker jeg oftest Aftenposten og DN, men jeg følger også med på relevante nettsteder for hva som er aktuelt for meg jobbmessig. Dette forandrer seg fra jobb til jobb. Akkurat nå er jeg veldig opptatt av mye rundt globalisering av prosess og systemer – dette er et område hvor mye er i forandring. Prøver også fortvilet å glemme reddit.com – som noen ganger er fryktelig interessant og noen ganger er bare fryktelig…

Favoritt faglitteratur?

Jeg leser mye og har akkurat lest en liten bok om forandringsprosesser. Den heter «How to Change the World» og er skrevet av Jurgen Appelo. Anbefales!

Og på nattbordet?

Der ligger iPaden. Bill Gates sa at en alltid overdriver hva slags forandringer en vil se over de neste tre årene, og undervurder de neste ti. iPad illustrerer det poenget på en veldig god måte.

Hva slags karriere ville du valgt dersom du skulle valgt på nytt?

Jeg hadde nok gått på NHH igjen (dersom jeg hadde kommet inn!). Utdannelse derfra gir en mulighet til å jobbe veldig bredt – mye bredere enn fra de fleste andre skoler. Men jeg er også veldig teknisk interessert, så alternativet hadde nok handlet om data på en eller annen måte.