Reeksaminert: Mildrid Mikkelsen

26. juni 2015 15:04

(oppdatert: 18. juli 2016 15:05)

Reeksaminert: Mildrid Mikkelsen

I denne månedens reeksaminert møter vi Mildrid Mikkelsen. Til daglig jobber hun i FN i Colombia med kvinners rettigheter. Les om hvordan den den tidligere NHH-studenten opplevde folkeavstemningen i 1994 som EU-motstander.

 

Hvorfor startet du på NHH?

Jeg ville studere økonomi, og jeg så at det var mulig å ha spansk som valgfag på NHH. Spansk var et språk jeg hadde veldig lyst til å lære meg, så da valgte jeg NHH på grunn av kombinasjonen økonomi og spansk.

Hva slags faglig fordypning valgte du, og hvorfor?

Jeg valgt organisasjon og ledelse. Det har alltid vært slik at jeg har vært en engasjert person, og var da også veldig opptatt av organisasjonsarbeid.

Jeg valgte også internasjonalisering og internasjonal økonomi, med fordypning innen fag som bistandsforvaltning og prosjektvurdering i utviklingsland og utviklingslandenes økonomi. Jeg var også veldig heldig og fikk et stipend, og studerte derfor på universitetet i Mexico City et år. Der skrev jeg hovedoppgaven min som handlet om Mexicos integrering i NAFTA, frihandelsavtalen med USA og Canada.

Hvordan var du som student?

Jeg fulgte flittig med på forelesningene, og var aktiv der. Men jeg aktiviserte meg nok aldri veldig i studentmiljøet på NHH. På videregående hadde jeg vært aktiv i en elevorganisasjon, og kjente en del derifra som bodde i Bergen. Så det var de jeg var mest med. Miljøet på NHH var også ganske konservativt på den tiden. Jeg følte derfor at jeg ikke hadde noe felles verdigrunnlag med mange av de andre som gikk der da.

Kort fortalt – hvordan endte du opp i den jobben du har i dag?

Det er vel det at jeg har jobbet med bistand og ledet bistandsprosjekter, kombinert med at jeg har jobbet mye med kvinnerettet bistand. Tidligere har jeg vært både i Nicaragua, Guatemala og også vært på oppdrag for en internasjonal observatørstyrke på Vestbredden. Når det gjelder kvinners rettigheter så har jeg hatt vold mot kvinner, kjønnslemlestelse og menneskehandel som arbeidsfelt. Så det er nok den samlede kompetansen som har gjort at jeg har havnet der jeg er nå.

Her i Colombia jobber jeg med et prosjekt som bygger opp tiltak for å bistå kvinner utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med krigen. I tillegg er jeg del av et team som bistår de ulike FN - organisasjonene i gjennomføring av en arbeidsmetode som heter «gender mainstreaming». Det går ut på at når FN f.eks. må gi nødhjelp etter en krigshandling her, så skal det gjennomføres en analyse av hvordan tiltak som iverksettes påvirker ulike grupper som menn, kvinner og barn. Dette for å sikre at alle får best mulig tilrettelagt hjelp.

Jeg har alltid fått bruk for det jeg lærte på NHH. Skolen var veldig næringslivsrettet den gangen jeg studerte der. Jeg har imidlertid hatt veldig stor nytte av både økonomibiten, men ikke minst også det som handler om strategi og organisasjon. Dette selv om jeg ikke har vært så veldig næringslivsrettet i mitt yrkesvalg.

personalia

  • Navn: Mildrid Mikkelsen
  • Alder: 48
  • Bosted: Bogota, Colombia
  • Nåværende stilling: Humanitarian and Gender Officer for UN Women
  • Årskull: 1991

Har du noen kontakt med medstudenter fra NHH?

Jeg har noen svært gode venner fra da jeg studerte på NHH, så de har jeg kontakt med.

Har du noen minneverdig historier fra studietiden?

Jeg var aktiv i NEI til EU og studenter mot EU, noe ikke veldig mange andre på NHH var. Derfor husker jeg veldig godt tiden rundt EU-avstemningen i 1994. Vi var en liten gruppe som var aktive i studenter mot EU, og det kom jo opp noen diskusjoner på NHH.

Jeg husker spesielt godt dagen etter EU-avstemningen. En gledens dag for meg opplevdes nesten som en kollektiv depresjon på NHH.

Har du noen råd til NHH studenter som skal ut i arbeidslivet i dag?

Utdannelsen på NHH er nok fremdeles veldig god. Så ikke stress så veldig. Livet er kort. Gjør noe du syns er interessant og gøy.

Hva leser du akkurat nå?

Jeg er helt ensporet for tiden. Her går det bare i Colombia. Nå er det stort sett fagdokumenter på humanitær strategi for Colombia, og deres implementeringer av barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen.

Hva ser du på TV?

Jeg liker å se på krimserier, og der kan jeg være ganske altetende.

Om du skulle valgt karriere i dag, hva ville du valgt om du skulle valgt på nytt?

Jeg er en person som liker å jobbe med noe jeg er engasjert i, så jeg hadde vel gjort noe lignende som jeg gjør i dag. Men jeg hadde kanskje lært meg flere språk.