Reeksaminert: Martin Skancke

27. februar 2015 14:47

(oppdatert: 18. juli 2016 14:49)

Reeksaminert: Martin Skancke

I denne månedens reeksaminert møter vi Martin Skancke, som til daglig gir råd til andre land om hvordan de skal bygge opp oljefond og passe på oljeinntektene sine. I studietiden var han aktiv både på det faglige og utenomfaglige plan. Les mer om hvordan den tidligere Optimisten endte opp der han er i dag.

personalia

  • Alder: 48
  • Bosted: Oslo
  • Nåværende stilling: Selvstendig næringsdrivende
  • Årskull: 1984

Hvorfor valgte du å studere på NHH?

Jeg husker egentlig ikke hvorfor, men NHH var det eneste stedet jeg søkte. Jeg tok jo både samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi på videregående, og syntes det var spennende. Så det var sikkert derfor jeg søkte på NHH.

Hva slags faglig fordypning valgte du?

Jeg hadde tysk og matte som valgfag. På andre avdeling tok jeg det som den gang het internasjonal økonomi. Det bestod av en større vekt med kurs i makroøkonomi. Jeg var også på utveksling i Stockholm hvor jeg tok International Finance.
Jeg hadde mange gode forelesere. Victor Normann, Frøystein Gjesdal, Agnar Sandmoe, Karl Rolf Pedersen, og Tore Johnsen var noen av dem. Jeg var også gruppelære i Jan Mossin sitt bedriftsøkonomiske fag, operasjonsanalytiske emner. I tysk hadde jeg Ingrid Simonnæs og Gerda Moter Erichsen. De timene likte jeg godt.

Hvordan var du som student?

Jeg var ganske aktiv tror jeg. Jeg sang i Optimum, var leder av KKU, satt i kjernestyret, satt i fagutvalget, og var tekstforfatter i UKEN. Det er et under at jeg fikk tid til studier.

Jeg var såkalt høyblokkansvarlig i kjernestyret, så jeg satt også i Kollegiet. Dette var jo i jubileumsåret 1986, under skolens 50års jubileum. Jubileet var en fin opplevelse. Det ble feiret med forestilling i Grieghallen og diverse arrangementer.

I tillegg underviste jeg i gruppetimer i matematikk og bedriftsøkonomi. Jeg hadde også ansvar for forkurset i regnskap som gikk på sommeren. Dette var for de som ikke hadde hatt bedriftsøkonomi tidligere. Så ja, jeg var en aktiv student.

Kort fortalt, hvordan endte du opp i den jobben du har i dag?

Jeg hadde skrevet en siviløkonomoppgave om beskatning av oljeselskaper, for Rögnvaldur Hannesson. Finansdepartementet lyste ut en stilling som gikk ut på å jobbe med oljeskattereform. Dette var i forbindelse med det som senere ble skattereformen som kom i 1992. Så da tenkte jeg at det hadde jeg jo skrevet oppgave om. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at jeg skulle starte i Finansdepartementet, men da jeg fikk stillingen og startet der, trivdes jeg veldig godt. Jeg jobbet der i elleve år. Så var jeg i McKinsey et par år. Deretter ble jeg spurt om å komme tilbake til regjeringskvartalet for å jobbe på Statsministerens kontor. Der var jeg i fem år. Etter det dro jeg tilbake til Finansdepartementet for å lede en nyopprettet avdeling for formuesforvaltning som har ansvar for forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet. Der var jeg i fem år. For tre og et halvt år siden bestemte jeg meg for å slutte, og starte min egen virksomhet. Der driver jeg med å gi råd til andre land om hvordan de skal bygge opp oljefond og passe på oljeinntektene sine. Og så sitter jeg i noen styrer. Eksempelvis Storebrand, Kommunalbanken og Norfund.

Har du fremdeles kontakt med medstudenter fra NHH?

Ja, veldig mange. For eksempel møtes gjengen jeg satt i styret med til juleavslutning og pinnekjøtt hvert år.

Har du noen spesielt minneverdige historier fra studietiden?

Ikke noe som egner seg på trykk kanskje. Når man er leder for klubbutvalget opplever man litt av hvert. Vi hadde mye morsomt både i klubbutvalget og Optimum. Det var jo også en spesiell opplevelse med 50års jubileet.
Vi hadde en båttur sommeren 1988. Da leide vi Statsraad Lehmkuhl og seilte fra Bergen til Tromsø. Vi var borte i en uke kanskje. På turen besøkte vi masse steder og hadde også en del opplegg underveis. Det var en fin måte å avslutte studietiden sin på.

Har du et råd til NHH-studenter som skal ut i arbeidslivet?

Ikke undervurder metodekunnskap. Det er de verktøyene man kommer til å bruke i alle mulige sammenhenger senere. Altså grunnleggende metodekunnskap som matte og statistikk. Det er lurt å lære seg å være grundig, intellektuelt ærlig i det man gjør og ikke ta snarveier.

Hva leser du akkurat nå?

Det er godt du spør om det. Jeg leser en tysk bok som heter «Schuld» av Ferdinand von Schirach. Jeg tok jo tysk på NHH, og nå forsøker jeg å holde det ved like. Så da håper jeg Ingrid Simonnæs og Gerda Moter Erichsen blir glade når de hører at jeg fortsatt leser tysk.

Hva ser du på TV?

Jeg ser bare på Netflix egentlig, og gleder meg for tiden til sesong 3 av «House of Cards».

Hva slags karriere ville du valgt dersom du skulle velge på nytt?

Jeg tror egentlig jeg ville gjort det samme. Nå er kanskje mulighetene for utveksling litt større. Jeg ville i så fall kanskje kommet meg på utveksling til et universitet i USA.

Noe mer du vil legge til?

Jeg har mye kontakt med handelshøyskolemiljøet fremdeles. Er på vårkonferanser og på høstkonferanser, og har hatt mye glede av miljøet siden jeg sluttet.