Tilbakeblikk: Trond Albert Skjelbred

1. desember 2016 12:27

(oppdatert: 1. desember 2016 12:29)

Tilbakeblikk: Trond Albert Skjelbred

Trond Albert Skjelbred er partner i kommunikasjonsbyrået NOR PR. Han har vært rådgiver i Geelmuyden Kiese og PwC, og har tidligere skrevet bøkene Idar Vollvik om PR og Hvordan lykkes som konsulent? For sistnevnte bok fikk han Konsulentprisen 2014. Han har de siste årene vært en etterspurt foredragsholder og og er nå ute med boken Perspektiver på PR.

Trond Skjelbred
Foto: Paul Bernhard

Personalia

  • Navn: Trond Albert Skjelbred
  • Alder: 48
  • Bosted: Bergen
  • Nåværende stilling: Partner i NOR PR
  • Kull: 1989

AKTUELT AKKURAT NÅ?

I boken «Perspektiver på PR» er det ikke strategi, taktikk eller teknikk som diskuteres, men overordnede prinsipper, verdier og holdninger. Av den grunn har jeg invitert med gode hoder innen filosofi, teologi, ledelse, juss, forskning, psykologi og rådgivning. Blant disse finner vi tidligere oberst og brigadesjef Arne Pran, First House-sjef Per Høiby, biskop Per Arne Dahl, NHH-forskerne Therese E. Sverdrup og Alexander W. Cappelen, Oslo-byråd Geir Lippestad, hotelldirektør Kjetil Smørås med flere.

HVORFOR VALGTE DU Å STUDERE PÅ NHH?

Å studere på NHH var og er attraktivt. Du er ikke en del av en masse på 20 000 studenter, men en del av et mindre, engasjert og inkluderende miljø. Det at skolen ligger for seg selv ute i Breiviken bidrar til å forsterke intimiteten og samholdet. I tillegg visste jeg at det å ha et vitnemål fra NHH ville åpne mange dører. Og det har det gjort.

Hvem var favorittforeleseren din på NHH og hvorfor?

Strategiprofessor Torger Reve er en av de beste foreleserne jeg har hatt selv om han sannsynligvis gjorde det meste feil utfra pedagogisk teori. Han satt rolig foran 450 studenter i Aud Max i en grå eller beige dress, hadde noen fargeløse og kjedelige plansjer med fire-fem kulepunkter, la kulepennen på det aktuelle punktet og snakket uten noen videre fakter med Stavangerdialekt. Men innholdet! Historiene han fortalte rundt hvert punkt var levende og svært relevante. Vi noterte til vi var tomme for bly. I tillegg sa han til oss studenter at vi i hvert fall skulle få laveste ståkarakteren på eksamen dersom vi skrev at bedriften var «et åpent system». Her gjaldt det å følge med.

Jeg glemmer aldri Reve!

Trond Albert Skjelbred

HVORDAN VAR DU SOM STUDENT?

Jeg var og er en pliktoppfyllende type og gikk nok på flere forelesninger enn jeg hadde trengt. Ofte i sympati med foreleseren. Jeg engasjerte meg tungt i NHHS, bl.a. som gruppeleder for media i UKEN 1992 og som eksternansvarlig i styret til NHHS samme år.

HVA VAR DET BESTE MED Å VÆRE NHH-STUDENT?

Helt klart studentmiljøet med alle underutvalgene. Selv hadde jeg gleden av å være med å slå BI på stafetten over fjellet fire år på rad og ble faktisk også Norgesmester i studentfotball. Faglig var jeg mest opptatt av markedsføring, organisasjon, strategi, forhandlinger, psykologi og spansk. Det ble dermed tidlig klart at jeg ikke skulle bli revisor. Jeg hadde gått naturfaglinjen med matematikk, kjemi og fysikk da jeg startet på NHH og hadde således ingen bakgrunn i økonomi da jeg startet. Studiet gav med et godt overblikk og en overordnet forståelse for økonomi. Det er verdifullt å skjønne begreper som ugjendrivelige kostnader (sunk cost) og alternativkostnad.

HAR DU EN MINNEVERDIG HISTORIE FRA STUDIETIDEN?

Det er mange. Jeg stilte blant annet som blokkuavhengig til UKE-styret. Min tanke var at studentene måtte få lov til å stemme på de beste kandidatene til de ulike vervene og ikke stemme på blokker. De tillitsvalgte burde tidlig lære seg å samarbeide med andre enn sine aller nærmeste venner, tenkte jeg. Uansett, i forbindelse med valgkampen ble kandidatene utfordret til å skrive «UKEN» i vinduene på høyblokken. Jeg valgte å tolke oppgavene bokstavelig og allierte med meg ni studiekamerater, som tok ansvar for hver sin etasje i høyblokken. De dekket til vinduene med svarte søppelsekker og lot være å dekke til nøye utvalgte vinduer. Da jobben var gjort etter noen timer lyste 30 meter høye «UKEN»-bokstaver mot oss som stod utenfor og filmet. Våren 20 år senere kjørte jeg sent hjem fra jobb og kikket tilfeldigvis bort på høyblokken fra Helleveien. Da lyste de samme bokstavene mot meg. Oppskriften var tydeligvis blitt tatt vare på. Det var stort!

KORT FORTALT, HVORDAN ENDTE DU OPP I DEN JOBBEN DU HAR I DAG?

Jeg hørte PR-gründeren Hans Geelmuyden snakke på et arrangement i regi av studentforeningen i 1992. Han presenterte Geelmuyden Kieses filosofi på en glimrende måte gjennom å vise hvordan selskapet arbeidet for PepsiCo. De hadde fremmet kundens synspunkter, sterke sider og argumenter på samme måte som advokater arbeider for sine klienter. Forskjellen var at Geelmuydens rådgivere hadde PR-verktøy og PR-tankegods i kofferten fremfor Norges lover. Selskapet var opptatt av mangfold og hadde rekruttert statsråder, stortingsrepresentanter, informasjonsdirektører, sosialantropologer, filosofer, forfattere, politikere, journalister, jurister, siviløkonomer, sivilingeniører, grafiske designere, art directors, fotografer, tekstforfattere, språkrøktere, prosjektledere og reklamekonsulenter til å arbeide sammen. Jeg ble fascinert, og bestemte meg der og da for å bli informasjonsrådgiver, som var yrkestittelen til Hans Geelmuydens folk, og helt konkret: i det selskapet! Etter fem år i Oslo vendte jeg nesen hjemover for å stifte familie med hun som i dag er min kone. Deretter ble det noen år i PwC før jeg ble partner i NOR PR i 2003.

HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE DU STÅR OVERFOR I JOBBEN DIN?

Det er å bidra til at mine kolleger lykkes. Konsulentyrket er svært krevende, men også givende når vi får lov til å gi råd til kunder i krevende situasjoner. Vi som er partnere må også sørge for at det er nok fakturerbare oppgaver å ta fatt i for yngre eller mer uerfarne kolleger.

HVILKET RÅD VIL DU GI NHH-STUDENTER SOM SKAL UT I ARBEIDSLIVET?

Benytt årene som student best mulig. Det viktigste er å lese, jobbe med eksamensoppgaver, delta i kollokviegrupper og tenke at du skal bli flinkest mulig faglig. Det er derfor du studerer. Når du får oversikten på det faglige innholdet kan du se hvilken ekstra kapasitet du har til alt fra verv i studentforeningen, til det å jobbe ved siden av for å få litt arbeidserfaring. Det er klokt å løfte blikket fra bøkene og bidra for fellesskapet. Da bygger du også nettverk, som er gull verdt for deg når studietiden er slutt. Du får et nettverk som et resultat av å gjøre en god jobb over tid.

HVA LESER DU AKKURAT NÅ?

Jeg henter mye inspirasjon i skjønnlitteratur, og har blant annet lest Karl Ove Knausgårds «Min Kamp» og det aller meste av den tidligere NHH-studenten Agnar Mykle, inkludert biografien som ble skrevet av Anders Heger. Jeg har akkurat fullført Geir Gulliksens «Historie om et ekteskap» og Edvard Hoems «Slåttekar i himmelen». Nå leser jeg oppfølgeren «Bror din på prærien». Hoved fortellingen er om nordmenn som emigrerte til Amerika på slutten av 1800-tallet. Praktfullt fortalt.

HVA SLAGS KARRIERE VILLE DU VALGT, OM DU SKULLE VALGT PÅ NYTT?

Det kunne vært moro å gjøre noe helt annet, for eksempel båtsnekker i Hardanger!

LES FLERE TILBAKEBLIKK FRA NHH ALUMNI!