Korona-krise ved NHH

NHH logo med mørk graf over
Smittetallene ved NHH er slått tilbake. Antall nye smittede studenter blir i disse dager rapportert sporadisk og på nivå med smitten i samfunnet ellers, skriver Geir Mikalsen.
Av Geir Mikalsen

28. september 2020 13:57

Korona-krise ved NHH

Norges Handelshøyskole ble i slutten av august omtalt i media som episenteret for koronasmitte. Hva skjedde og hvordan håndterte NHH-ledelsen saken?

Før semesterstart. NHH-ledelsen var bekymret for økt smitterisiko i forbindelse med studiestart for 3500 studenter ved NHH. Det ble lagt grundige og omfattende planer for å redusere smitterisiko. På campus ble annenhver plass på lesesaler og på spisesteder fysisk stengt. Det ble tilrettelagt for 1-metersavstand i alle auditorier, og for én-veis-trafikk i korridorene. Alle studenter og ansatte fikk utdelt antibac, og det ble i tillegg satt frem 88 beholdere med håndsprit. Smittevernreglene ble tydelig kommunisert i ulike kanaler, og alle ansatte og studenter ble pålagt å gjennomføre et nettbasert smittvernskurs.

Grafen viser spredningen av smitte ved NHH.

Fadderuken ble særskilt vurdert. Studentorganisasjonen NHHS endret planene for fadderuken i uken før oppstart. Det ble gjort en risikovurdering av alle arrangementer, og tiltak ble iverksatt. Noen arrangementer ble avlyst, noen ble kun avholdt digitalt og flere ble gjort alkoholfrie. Det ble gjort begrensninger på antall deltakere og etablert ordninger med smittevernvakter. NHH-ledelsen var involvert i og informert om dette svært grundige arbeidet NHHS gjorde. Sammen hadde vi også møter med politiet og byrådsleder, som fikk innsyn i planene våre og ga tilbakemelding på at vi tok gode forholdsregler.

Under fadderuken. I løpet av fadderuken ble det påvist ett smittetilfelle blant én student ved Universitetet i Bergen (UiB). På NHH ble fadderuken arrangert med gode smitteverntiltak og i henhold til planene. Fadderarrangementene forløp som planlagt.

Første uke etter fadderuken. I uken etter fadderuken ble det påvist elleve smittetilfeller ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og ett nytt tilfelle ved UiB. HVL var på dette tidspunkt i alle mediers søkelys for studentsmitten.

I andre uke etter fadderuken fikk NHH rapportert om de første ni smittetilfellene. Fem av disse var masterstudenter knyttet til samme miljø. NHH valgte på dette tidspunkt å stenge fysisk undervisning for masterstudenter.  

I tredje uke etter fadderuken eksploderte smittetallene ved NHH. I løpet av én uke fikk vi bekreftet nøyaktig 100 nye smittede studenter. Studentene tilhørte en rekke ulike miljøer, men et studentarrangement med 45 deltakere i NHH-kjelleren fikk særlig oppmerksomhet. Arrangementet var planlagt med strenge smitteverntiltak og skulle være alkoholfritt, men feilet på begge punkter. Media ble tipset om arrangementet, og NHHS var åpne om at retningslinjene og reglene var brutt. NHHS beklaget dette, både overfor ledelsen og i media.

Etter det store smitteutbruddet på NHH, har all fysisk undervisning vært stengt. Alle studentaktiviteter har vært stengt. Ansatte er blitt anmodet om og anbefalt å jobbe fra hjemmekontor. Studenter er blitt oppfordret til ikke å komme på campus, men i samråd med Smittevernkontoret har vi ikke stengt campus. Studentene har tatt et stort ansvar for situasjonen, og har etablert «Koronahjelpen» som har hjulpet studenter i isolasjon eller karantene med praktiske gjøremål. Dialogen mellom NHHS og NHH-ledelsen har vært god hele tiden, også i forbindelse med å gjennomgå det kritiske arrangementet i Kjelleren.

Smittesporing. Så langt er til sammen 145 studenter ved NHH blitt smittet av covid-19. Verken vi eller Smittevernkontoret kjenner smitteveien til alle disse, og kan derfor ikke si noe om hvor avgjørende den omtalte festen i Kjelleren var for den store smitteoppblomstringen. Det vi vet, er at det er flere kilder til smitten ved NHH, slik at det ikke finnes én forklaring eller ett felles startpunkt.

Refleksjoner. Både i forkant og underveis i håndteringen har NHH-ledelsen fulgt alle råd og oppfordringer fra Smittevernkontoret, Folkehelseinstituttet, politiet og byrådet i Bergen kommune. Kunne vi likevel ha gjort noe mer? I etterpåklokskapens lys er vi ydmyke for at andre beslutninger eller tiltak kunne gitt et bedre resultat. Dette gjelder særlig i ukene etter fadderuken, der vi kunne hatt enda større oppmerksomhet rundt arrangementer og aktiviteter. Verken vi eller myndighetene kan likevel identifisere nøyaktig hva som kunne ha gjort situasjonen bedre eller annerledes.

Fremover. Smittetallene ved NHH er slått tilbake. Antall nye smittede studenter blir i disse dager rapportert sporadisk og på nivå med smitten i samfunnet ellers. Det er likevel en generell usikkerhet til hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, og både i Norge og i andre land er det kontinuerlig nye oppblomstringer i flere klynger og miljøer. NHH vil fortsette med dagens strenge retningslinjer og stengte aktiviteter i enda én uke, og vi vurderer en gradvis gjenåpning fra mandag 5. oktober. NHH-ledelsen gjør en kontinuerlig evaluering av situasjonen.

SE OGSÅ:

Rektorhilsen til NHH-studentene (22. September - Youtube)