Kontaktperson kull / interesse

Kontaktperson kull / interesse

NHH øker satsingen på alumni. «Alumnikonferansen 2017 – Opptur» markerer startskuddet for relanseringen. Parallelt med dette har vi flere spennende prosjekt og vi vil trenge deres hjelp for å utvikle NHH Alumni til å bli et spennende nettverk.

Registrering kontaktperson

Vi ønsker å etablere et større nettverk av kontaktpersoner som kan representere kull, bransjer og interesser. Vi kommer også til å opprette et alumniråd med deltakere fra Oslo og Bergen. Dette rådet ønsker vi skal ha en sentral rolle i videreutvikling, sparring, testing og igangsetting av nye idéer.

NHH holder på å implementere et CRM-system som skal gi oss bedre oversikt over medlemmer og interesser. Implementeringen skal  være på plass i løpet første kvartal 2018 og vil blant annet tilfredsstille nye krav til personvern (EU-direktiv).

Det utvikles også nye studietilbud der mentorordninger skal inngå. Her ønsker vi å henvende oss til alumni for å rekruttere mentorer. I første omgang gjelder det ny masterprofil i entreprenørskap og innovasjon, NBD. Her ønsker vi mentorer som har erfaring fra nettopp innovasjon og oppstart av bedrifter både fra egne prosjekt eller i forvaltning og rådgiving rettet mot oppstart.

Vi ønsker også deres innspill på hva dere ønsker at NHH Alumni skal bli. Evalueringen etter alumnikonferansen 2017 svarer på noe av dette. Kanal for faglig innhold og ny forskning nevnes av mange. Hjelp til arrangering av kulljubileer trekkes frem i flere kommentarfelt.

Vi trenger å diskutere balanse mellom faglig og sosialt tilbud, og hva som kan være nye satsningsområder. Vi har nevnt alumniråd og mentorprogram. Andre stikkord er NHHs tilstedeværelse i Oslo, NHH Club, effekter, eksterne relasjoner. Alumnifondet og donasjoner vil også spille en rolle for å forsterke NHHs posisjon videre i årene som kommer. Men, medlemskapet i NHH Alumni skal fortsatt være gratis.