Julehilsen fra rektor

Av Øystein Thøgersen, rektor

19. desember 2019 09:26

Julehilsen fra rektor

Kjære alumni – vi ønsker dere en god jul og et godt nyttår!

Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun
Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun

Året 2019 ebber mot slutten, og det har vært et år med et høyere aktivitetsnivå for NHH sin alumniaktivitet enn noen gang tidligere. Det har vært økning i antall arrangementer både i Norge og i utlandet.

Alumnikonferansen i Oslo hadde rekordoppslutning både på dag- og kveldstid. Det å samle 600 alumni er jeg godt fornøyd med, men det langsiktige siktemålet er å vokse videre. En dag fyller vi Oslo-spektrum!

For første gang har vi også hatt arrangementer i Trondheim og Stavanger i tillegg til Oslo og Bergen. I utlandet har vi hatt events i Singapore, Paris, New York og London.

Et nytt konsept er en slags «hjemme oss…» der alumni åpner dørene til egne bedrifter. I året som har gått, har Norwegian Rain, De Bergenske, Salto of Norway og Avo Consulting vært vertskap. Ønsker du å ta imot NHH alumni på din bedrift vil vi gjerne at du tar kontakt.

Andre milepæler i 2019 har vært gjennomføringen av mentorprogrammet der 24 mentorpar satt sammen av én alumn og én student fulgte hverandre gjennom et halvår. Vi har også gjentatt suksessen med mentor-for-en-dag i velkomstuken. Vi trenger mentorer til begge disse prosjektene også i 2020.

NHH kan også notere en pen fremgang på tre av rangeringene foretatt av Financial Times, og som alltid har NHH nasjonens best rangerte fulltids masterprogram. Disse rangeringene er spesielt viktige for å øke synlighet utenfor Norge. Det viktigste dere som alumner kan bidra med her, er å besvare henvendelsen fra FT når den kommer ca. tre år etter endt studium. Hvert svar er viktig!

NHHs nye «mission statement» er «Together for sustainable value creation», og dette vil vi virkelig leve opp til. Jeg vil særlig betone betydningen av «together». NHHs fagstab og administrasjon alene er et forskningsinstitutt. Together med studenter, næringsliv, forvaltning og ikke minst en serie alumni-kull, er NHH en institusjon med svært stor kraft – noe vi alle kan være stolte av!  

Campus i Bergen preges av omfattende byggearbeid. Hele den eldste bygningsmassen fra 1963 gjennomgår nå omfattende rehabilitering. Når prosjektet blir ferdigstilt pr. 1. januar 2021, vil vi ha nye og moderne læringsarenaer tilpasset dagens krav til studentsentrert undervisning med blant annet stadig mer case-basert undervisning.

Vi takker alle alumni for følge dette året. Vi takker også de som har deltatt på og bidratt til våre ulike arrangementer, de som har vært mentorer, vertskapsbedrifter for events og medlemmer i alumnirådet.

Vi ønsker alle våre alumni en riktig god jul og et godt nyttår!