Et godt miljø for alle

Av rektor Øystein Thøgersen

7. mai 2018 16:08

Et godt miljø for alle

Studentmiljøet vårt er noe av det vi er mest stolte av. Derfor gjør det ekstra stort inntrykk når det kommer knallhard kritikk fra våre egne studenter. Vi tar kritikken på dypt alvor og tar en rekke konkrete grep for å skape et godt miljø for alle ved NHH.

Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun
Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun

NHH har jevnlig større undersøkelser av studentenes trivsel. Svarene viser at en stor majoritet av respondentene er svært fornøyde med både studie- og studentmiljøet, og eksterne undersøkelser bekrefter dette bildet.

Oppslutningen om NHH Alumni, NHH-kandidater som kommer tilbake til UKEN og Symposiet år etter år, tidligere studenters engasjementet for og bidrag til faglig utvikling ved høyskolen: Alt bygger opp om noe vi er svært stolte av – at mange både nåværende og tidligere studenter har hatt det svært bra på NHH og har et nært forhold til institusjonen og studentforeningen.

Men dette betyr ikke at alle har det bra. Bachelorstudent Sander Eilertsen stod nylig frem med hard kritikk mot negative sider ved studentmiljøet. Det handler om hemmelige og ekskluderende opptakskriterium til undergrupper i NHHS, ulike typer trakassering – blant annet via den anonymiserende appen Jodel – og en kultur preget av spisse albuer. Og Eilertsen er ikke alene om negative opplevelser.

Vi har nulltoleranse for trakassering! Studenter og ansatte ved NHH skal ha et arbeids- og læringsmiljø som er trygt og åpent, der vi behandler hverandre med respekt og tillit. Sammen med studentforeningen arbeider vi kontinuerlig for å sikre at dette oppleves som reelt for alle.

  • Vi har forbedret og forenklet varslingsrutinene ved NHH og styrket informasjonen til studentene om dette. Vi oppfordrer alle studenter til å varsle om ubehagelige opplevelser i studentmiljøet, og alle varsler blir tatt tak i.
  • Ledelsen ved NHH har et godt og tett samarbeid med studentforeningen, og vi har et felles syn på behovet for skikkelige kjøreregler for opptaket til undergrupper. Det skal være lett å starte nye grupper, og opptakskravene for alle grupper må være relevante og åpent kjent. Alkohol og sosialt stigmatiserende spørsmål hører ikke hjemme på opptaksprøver.
  • Høsten 2018 innfører NHH nye aktiviteter i fadderuken. Studentenes første møte med studietilværelsen skal være preget av fest og moro så vel som faglige innslag. Vi vil tenne en faglig gnist, vise hva NHH er og sørge for at studentene treffer forelesere, blir kjent på tvers av kullet og jobber sammen i grupper.
  • Gjennom ulike typer arrangement snakker vi med studentene om følelser og utfordringer knyttet til å være student, om hva det innebærer å være flink nok.
  • Vi skal også lage etiske retningslinjer for studentene.
  • Foreleserne oppfordres til gjennomføre mer student-sentrert undervisning i tilfeldig inndelte grupper, slik at man kan skape faglige og sosial bånd i undervisningen.
  • Læringsmiljøutvalget har utvidet satsingen på studentenes psykososiale læringsmiljø.
  • I rekrutteringsarbeidet vil vi arbeide for å nå et større mangfold av kandidater.

Alt dette gjør vi for å tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende studie- og læringsmiljø. Gjennom å fremme åpenhet, samarbeid, raushet og kunnskapsdeling vil vi gjøre det enda bedre å være student på NHH for enda flere.

Les Sander Eilertsens debattinnlegg på bt.no

Les NHH-ledelsens svar på Eilertsens innlegg på bt.no