Personvernerklæring og brukervilkår for NHH Alumni

Personvernerklæring og brukervilkår for NHH Alumni

Vi arbeider med en norsk versjon av personvernerklæringen og brukervilkårene for alumninettverket vårt.

I mellomtiden kan du lese den engelskspråklige versjonen ved å bytte språk.