NHH mentorprogram 2019

NHH mentorprogram 2019

Hjelp oss å styrke båndene mellom alumni og studenter. Meld dere som mentorer og studentadepter til NHHs mentorpilot.

Mentorarrangement i førstekullsuken 2018. Foto: Helge Skodvin
Mentorarrangement i førstekullsuken 2018. Foto: Helge Skodvin

I februar 2019 går NHH i gang med et mentor-pilotprogram for 20 par alumni og bachelorstudenter.

Studenter/adepter vil får verdifull veiledning av en mentor som er tidligere NHH-student og har erfaring fra arbeidslivet.

Mentorer vil gå gjennom AFFs Mentor Master Class som et ledd av programmet og vil gjennom denne rollen blant annet kunne utvikle sine lederferdigheter.

Som bidragsyter får du også anledning til å utvikle deg som mentor. Mentorer dekker selv reisekostnader til NHH.

Det er en forutsetning for deltakelse på programmet at både mentor og adept/student deltar på alle tre obligatoriske samlinger. Mentormøter (ca. hver måned) avtales direkte mellom hvert mentorpar og hvert par velger møteform (møte, Skype).

Søknads-/påmeldingsfristene gikk ut 1. februar 2019.

Les sak om mentorordningen i NHH Bulletin

Samlinger 2019

13. februar
kl. 16.30-18.30

Forberedende adeptsamling

(kun adepter/studenter)

Lab 1, NHH

19. februar
kl. 09.00-12.00

Mentor Master Class

(kun mentorer)

Lab 1, NHH

19. februar
kl. 13.00-17.00

Åpningssamling

13-14: Auditorium Jan Mossin
14-15.30: Personalkantinen
15.30-17: Auditorium Jan Mossin

9. mai
kl. 17.00-20.00

Underveissamling

18. september
kl. 17.00-20.00

Avslutning