Mentor for en dag

Mentor for en dag

Bli med og gi de nye studentene en god start!

VI TRENGER DIN HJELP fredag 16. august 2019

I 2018 begynte NHH arbeidet med å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. Et av tiltakene var at de de nye studentene fikk møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kunne dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

Dette var en suksess som vi gjerne vil gjenta, og da trenger vi igjen alumnihjelp.

I løpet av førstekullsuken vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumni. Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

Målgruppe er alumni med helst et par års erfaring. Det er ingen grense i andre enden. Studentgruppene sitter samlet i studentkantinen, og det blir mentorenes jobb å rullere fra bord til bord for å kommentere og diskutere med studentene. Vi tenker at hver mentor vil snakke med tre eller fire grupper (ca. 30 min. per gruppe). Vi vil da trenge ca. 20 mentorer.

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg! Mentorer dekker selv reisekostnader til NHH.

Sted: NHH
Dato: Fredag 16. august 2019
Tentativ tid: kl 11.30 – 16.00

Påmeldingen er stengt. 

Kontakt