For bedrifter

For bedrifter

NHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap til samfunns- og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning. Gjennom aktivt samarbeid og partnerskap med næringslivet og offentlig sektor, kan NHH bidra mellom annet med forskningssamarbeid, studentprosjekter og konkret kompetanse.

Eksempler på samarbeid

Partnerskap

Lorem Ipsum

Forskningssamarbeid

Lorem Ipsum

Studentoppgaver

Bedrifter kan la studenter skrive masteroppgave om sentrale problemstillinger. Dette er et svært populært tiltak både for bedrifter og studenter.

Les mer 

Konkret kompetanse

Studieprogram tilpasset din organisasjons behov. NHH Executives bedriftsinterne program utvikles sammen med bedriften og tar hensyn til organisasjonens unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

Les mer

KLYNGER

NHH samarbeider med klynger i det nasjonale Klyngeprogrammet over hele landet. NHH deltar både som aktiv partner og som samarbeidspart i flere klynger, mellom annet: NCE Finance Innovation, NCE Media og NCE Seafood.