<link>https://www.nhh.no/</link><description /><copyright /><lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 22:19:11 +0200</lastBuildDate><generator>Epinova.RssGenerator 11.0.0.12</generator><atom:link href="https://www.nhh.no/aff-rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><item><guid isPermaLink="true">https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/na-kan-du-utvikle-ditt-lederskap--muligheter-i-koronaklemmen/</guid><link>https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/na-kan-du-utvikle-ditt-lederskap--muligheter-i-koronaklemmen/</link><title>Nå kan du utvikle ditt lederskap – muligheter i koronaklemmen<p>Lederen ved Folkehelseinstituttet var torsdag 12 mars tydelig på at de omfattende tiltakene som nå er iverksatt, er et stort samfunnseksperiment. Forhåpentligvis vil det gi god effekt, men det vet vi dessverre enda ikke.</p>Tue, 17 Mar 2020 10:40:00 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/a-lede-i-mote-med-den-sorte-svanen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/a-lede-i-mote-med-den-sorte-svanen/Å lede i møte med den sorte svanen<p>Koronaviruset er en «sort svane»; uventet, med rask spredning og liten forutsigbarhet.</p>Tue, 17 Mar 2020 10:05:24 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/midt-i-krisen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/midt-i-krisen/Midt i krisen<p>Under kriser trer uformelle ledere frem og tar ansvar. De gir ofte riktige ordrer og prioriterer rett. Hva skjer med en organisasjon når krisen treffer brått og uventet?</p>Tue, 19 Dec 2017 17:04:17 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/googles-suksessresept/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/googles-suksessresept/Googles suksessresept<p>Nina Bjørnstad begynte i Google for å forandre verden. Hun deler villig ut tips til ledere som vil være med på revolusjonen.</p>Tue, 28 Nov 2017 14:16:22 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/nytenkning-nodvendig/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/nytenkning-nodvendig/Nytenkning nødvendig<p>Seks nye strategier kan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.</p>Thu, 16 Nov 2017 10:50:44 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/pris-til-solstrand-programmet/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/pris-til-solstrand-programmet/Pris til Solstrandprogrammet<p>I november fikk AFF Solstrandprogrammet «Juryens pris» under utdeling av Konsulentprisen 2017.</p>Thu, 16 Nov 2017 08:48:33 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/lar-fra-jazzen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/lar-fra-jazzen/-Lær fra jazzen!<p>Visst er det rom for å gjøre feil hos oss, bedyrer gjerne norske ledere. Men i motsetning til Miles Davis tør de sjelden å vise det i praksis. </p>Mon, 29 May 2017 10:39:00 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/konfliktloseren/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/konfliktloseren/Konfliktløseren<p>Uløste konflikter på jobben kan være stressende, sykdomsfremkallende og ende opp som varslingssaker. Noen ganger med stor underholdningsverdi i pressen.</p>Tue, 29 Nov 2016 09:30:00 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/omgitt-av-ledere/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/omgitt-av-ledere/Omgitt av ledere<p>Ledelsesekspert Arne Selvik har arbeidet med nærmere 1000 sjefer i sin karriere. Med base i hjembyen Bergen, har han fløyet hit og dit for å utvikle nye og gamle ledere. </p>Thu, 21 Apr 2016 09:39:00 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/dnb-tok-strategisk-grep-rundt-1400-ledere/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/dnb-tok-strategisk-grep-rundt-1400-ledere/DNB tok strategisk grep rundt 1400 ledere<p>DNB vil ha aktivert organisasjonen fra idé til handling i raskere tempo og har satt i gang ledergruppeutvikling i stor skala.</p>Wed, 15 Apr 2015 10:49:00 +0200