<link>https://www.nhh.no/</link><description /><copyright /><lastBuildDate>Sun, 03 Dec 2023 12:47:05 +0100</lastBuildDate><generator>Epinova.RssGenerator 11.0.0.12</generator><atom:link href="https://www.nhh.no/aff-rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><item><guid isPermaLink="true">https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/a-lede-i-mote-med-den-sorte-svanen/</guid><link>https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/a-lede-i-mote-med-den-sorte-svanen/</link><title>Å lede i møte med den sorte svanen<p>Koronaviruset er en «sort svane»; uventet, med rask spredning og liten forutsigbarhet.</p>Tue, 17 Mar 2020 10:05:24 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/midt-i-krisen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/midt-i-krisen/Midt i krisen<p>Under kriser trer uformelle ledere frem og tar ansvar. De gir ofte riktige ordrer og prioriterer rett. Hva skjer med en organisasjon når krisen treffer brått og uventet?</p>Tue, 19 Dec 2017 17:04:17 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/googles-suksessresept/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/googles-suksessresept/Googles suksessresept<p>Nina Bjørnstad begynte i Google for å forandre verden. Hun deler villig ut tips til ledere som vil være med på revolusjonen.</p>Tue, 28 Nov 2017 14:16:22 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/nytenkning-nodvendig/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/nytenkning-nodvendig/Nytenkning nødvendig<p>Seks nye strategier kan sikre bedre kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet.</p>Thu, 16 Nov 2017 10:50:44 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/pris-til-solstrand-programmet/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/pris-til-solstrand-programmet/Pris til Solstrandprogrammet<p>I november fikk AFF Solstrandprogrammet «Juryens pris» under utdeling av Konsulentprisen 2017.</p>Thu, 16 Nov 2017 08:48:33 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/lar-fra-jazzen/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/lar-fra-jazzen/-Lær fra jazzen!<p>Visst er det rom for å gjøre feil hos oss, bedyrer gjerne norske ledere. Men i motsetning til Miles Davis tør de sjelden å vise det i praksis. </p>Mon, 29 May 2017 10:39:00 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/konfliktloseren/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/konfliktloseren/Konfliktløseren<p>Uløste konflikter på jobben kan være stressende, sykdomsfremkallende og ende opp som varslingssaker. Noen ganger med stor underholdningsverdi i pressen.</p>Tue, 29 Nov 2016 09:30:00 +0100https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/omgitt-av-ledere/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/omgitt-av-ledere/Omgitt av ledere<p>Ledelsesekspert Arne Selvik har arbeidet med nærmere 1000 sjefer i sin karriere. Med base i hjembyen Bergen, har han fløyet hit og dit for å utvikle nye og gamle ledere. </p>Thu, 21 Apr 2016 09:39:00 +0200https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/dnb-tok-strategisk-grep-rundt-1400-ledere/https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/aff/dnb-tok-strategisk-grep-rundt-1400-ledere/DNB tok strategisk grep rundt 1400 ledere<p>DNB vil ha aktivert organisasjonen fra idé til handling i raskere tempo og har satt i gang ledergruppeutvikling i stor skala.</p>Wed, 15 Apr 2015 10:49:00 +0200