Translatøreksamen

Formålet med translatøreksamen er å uteksaminere kompetente oversettere som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bestått translatøreksamen er en forutsetning for å få bevilling som statsautorisert translatør. Translatøreksamen forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Bevilling gis etter bestått eksamen enten for språkretningen fra norsk til fremmedspråket eller fra fremmedspråket til norsk eller begge språkretninger. Hva bevillingen omfatter, skal framgå klart av bevillingsdokumentet og translatørstemplet.

For å kunne ta translatøreksamen kreves det minimum tre-årig dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

For å bestå translatøreksamen er generell oversettelseskompetanse, herunder allmennspråkkompetanse og fagspråkkompetanse både i målspråket og kildespråket, en forutsetning.

Det finnes ikke noe etablert studietilbud som fører frem til translatøreksamen. Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon tilbyr imidlertid jevnlig kurs for translatørkandidater og andre interesserte.

Oppmeldingsfrist: 1. september det enkelte år. 

Eksamens første del (skriftlig hjemmeeksamen) avholdes i oktober, mens annen del (skriftlig skoleeksamen) avholdes i mai året etter.

Link til OPPMELDING

 

 

Oppdatert: 10.02.15

Kontakt

Innholdet i siden "Ofte stilte spørsmål" er under oppdatering.

Faglige spørsmål:
Sandra Halverson

Praktiske spørsmål:
Sally Tveit

Spørsmål om kurs:
Maja Dame

 

Kort informasjon
på engelsk