Semesteravgift og semesterkort

Som student ved NHH betaler du semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) hvert semester. Nye studenter får betalingsinformasjon tilsendt. Dersom du var registrert forrige semester og har studierett blir ny betalingsinformasjon opprettet automatisk i StudentWeb. Dersom du ikke var registrert forrige semester - ta kontakt med Infosenteret på stud@nhh.no. Du trenger bare betale til en samskipnad i Norge - dersom du har betalt til en annen samskipnad - ta med kvitteringen og vis den i Infosenteret.

Semesteravgiften fra høst 14 kr 590 og omfatter kr 550,- i semesteravgift, kr. 20 til NHH Aid og kr 20 til SAIH. Semesteravgiften er fastsatt av styret i SiB, etter innstilling fra Velferdstinget. Når du har betalt semesteravgiften, har du rett til å benytte alle SiBs tilbud. 

NHH Aid er studentene ved Norges Handelshøyskoles sin humanitære organisasjon. NHH Aid jobber på helårsbasis med å samle inn penger til utdanning samt å skape holdningsbevissthet og å engasjere studentene ved NHH. For tiden går NHH Aid sine innsamlede penger til skolebygging i Malawi i Afrika gjennom prosjektet Schools For Afrika. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UNICEF, The Nelson Mandela Foundation og The Hamburg Society. NHH Aid sin partner er UNICEF Norge. Alle midler NHH Aid samler inn går uavkortet til dette prosjektet i Malawi gjennom NHH Aid sin partner, UNICEF Norge. For mer informasjon, se www.nhhs.no.

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Under mottoet utdanning for frigjøring støtter SAIH lokale partnere i Zambia, Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua. I Norge jobber SAIH med Nord/Sør-informasjon og for å påvirke norsk utviklingspolitikk. SAIH har lokallag på høyere læresteder over hele landet. For mer informasjon, se www.saih.no.

Støtten til NHH Aid og SAIH er frivillig. Dersom du ikke ønsker å støtte deres arbeid, kan du få refundert innbetalingen din ved å fylle ut følgende skjema:

Kopinoravgift
Sammen med semesteravgiften krever NHH inn en avgift 190 kroner per semester, som går uavkortet til Kopinor. 

Semesterkort
Semesterkortet får du tilsendt i posten et par virkedager etter at du har semesterregistrert deg via StudentWeb. Ta godt vare på semesterkortet - det utstedes kun ett per semester.

Semesterkortet blir sendt til din registrerte semesteradresse, sjekk derfor at denne er korrekt. Hvis vi ikke har din semesteradresse registrert hos oss, vil semesterkortet bli sendt til din hjemstedsadresse.

Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret og er registrert som student ved NHH