Semesteravgift og semesterkort

Semesteravgift
Som student ved Norges Handelshøyskole skal du hvert semester betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Alle som har betalt semesteravgift til SiB og semesterregistrert seg ved NHH, vil mot slutten av semesteret automatisk få opprettet betalingsinformasjon for neste semester i StudentWeb. Hvis du har hatt en pause i studiene dine ved NHH, vil du ikke automatisk få opprettet betalingsinformasjon. Ta i så fall kontakt med Infosenteret.

Semesteravgiften er fra høsten 2009 kr 490 og omfatter kr 450,- i semesteravgift, kr. 20 til NHH Aid og kr 20 til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Semesteravgiften er fastsatt av styret i SiB, etter innstilling fra Velferdstinget. Når du har betalt semesteravgiften, har du rett til å benytte deg av samtlige av SiBs tilbud. For mer informasjon kan du besøke SiBs nettsider.

NHH Aid er studentene ved Norges Handelshøyskoles sin humanitære organisasjon. NHH Aid jobber på helårsbasis med å samle inn penger til utdanning samt å skape holdningsbevissthet og å engasjere studentene ved NHH. For tiden går NHH Aid sine innsamlede penger til skolebygging i Malawi i Afrika gjennom prosjektet Schools For Afrika. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UNICEF, The Nelson Mandela Foundation og The Hamburg Society. NHH Aid sin partner er UNICEF Norge. Alle midler NHH Aid samler inn går uavkortet til dette prosjektet i Malawi gjennom NHH Aid sin partner, UNICEF Norge. For mer informasjon, se www.nhhs.no.

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Under mottoet utdanning for frigjøring støtter SAIH lokale partnere i Zambia, Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua. I Norge jobber SAIH med Nord/Sør-informasjon og for å påvirke norsk utviklingspolitikk. SAIH har lokallag på høyere læresteder over hele landet. For mer informasjon, se www.saih.no.

Støtten til NHH Aid og SAIH er frivillig. Dersom du ikke ønsker å støtte deres arbeid, kan du få refundert innbetalingen din ved å fylle ut følgende skjema:

NHH Aid: linken blir oppdatert innen kort
SAIH: http://www.saih.no/Om_SAIH/SAIH_tierne/Refundering/index.html

Kopinoravgift
Fra og med vårsemesteret 2010 vil studentene avkreves en ekstra avgift på 190 kroner per semester, som går uavkortet til Kopinor. Denne avgiften kreves inn sammen med semesteravgiften.

Tidligere har om lag halvparten av avgiften vært innkalkulert i prisen på kompendium. Prisen på kompendium vil derfor bli nesten halvert når den nye ordningen trer i kraft f.o.m våren 2010. 

Semesterkort
Semesterkortet får du tilsendt i posten et par virkedager etter at du har semesterregistrert deg via StudentWeb. Ta godt vare på semesterkortet - det utstedes kun ett per semester.

Semesterkortet blir sendt til din registrerte semesteradresse, sjekk derfor at denne er korrekt. Hvis vi ikke har din semesteradresse registrert hos oss, vil semesterkortet bli sendt til din hjemstedsadresse.

Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du

- har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret
- er registrert som student det aktuelle semesteret
- har studierett til det studiet som er angitt i feltet "Opptatt til følgende studier" på semesterkortet