Registrering

Velkommen til registrering, eksamensoppmeldin og bekreftelse av utdanningsplaner.
Fra 15.juli kan du semesterregistrere deg, melde deg til eksamen og bekrefte utdanningsplanen din for høsten 2013

Logg inn i StudentWeb

Her finner du StudenWeb.

For å kunne registrere deg må du:

Frist for semesterregistrering/eksamensoppmelding/bekreftelse av utdanningsplan høsten 2013: 1. september

Betaling av semesteravgift inkl Kopinoravgift
Faktura for innbetaling av semesteravgift og Kopinoravgift er tilgjengelig i StudentWeb - Betaling.
Dersom du ikke var semesterregistrert våren 2013, men ønsker å registrere deg i høstsemesteret, må du kontakte Infosenteret (stud@nhh.no) for å få opprettet faktura.

PIN-kode eller brukernavn 
Ved innlogging må du oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) og din PIN-kode (4 siffer) for StudentWeb.
Du kan også bruke samme brukernavn og passord som for pålogging til NHHs datanettverk.

Ny student?
Første semester ved NHH får du tilsendt en giro for betaling av semesteravgiften - PIN-koden er påført denne. PIN-koden finner du også hvert semester på semesterkortet du får tilsendt. Har du glemt PIN-koden, kan du få denne tilsendt automatisk til studentmailen din. Skriv inn fødsels- og personnummeret ditt i innloggingsbildet, trykk OK, og velg deretter 'Send PIN-kode'. PIN-koden sendes da normalt til studentmailen din innen et par minutter.

Andre tips om registrering via StudentWeb

Frist for eksamensavmelding: tre uker før eksamensdato/innlevering av hjemmeeksamen. NB! Når du skal trekke deg fra et kurs, må du også slette eksamensmeldingen, ikke bare fjerne kurset fra utdanningsplanen!

Tilgang til it's: learning: Merk at tilgang til kurs i it's Learning krever at en er undervisningsmeldt i kurset. Husk derfor å krysse av at du følger undervisning. Det er viktig at du gjør dette for å få tilgang til informasjonen i kurset, uavhengig av om du faktisk skal følge undervisning eller ikke.

Kurs med flere eksamensdeler: Merk at dersom vurderingsformen i et kurs består av flere eksamensdeler, må du huske å hente inn i utdanningsplanen/eksamensmelde deg i begge/alle deler (eksempelvis både MET030HEKS og MET030EKS)

Eksamensresultater: I StudentWeb finner du også oversikt over dine resultater fra tidligere avlagte eksamener ved NHH. Følg linken Innsyn: Eksamensresultater

Karakterutskrift: Du kan bestille karakterutskrift via StudentWeb. Utskriften sendes deg i posten innen et par virkedager.

Sikkerhet
Tjenesten er kryptert. Det vil si at opplysningene du oppgir ikke blir sendt i klartekst, men kodet til en uforståelig tekst, slik at den ikke kan leses av andre.

Nærmere informasjon om semesteravgift og semesterregistrering.

Problemer med semesterregistreringen?
Kontakt Infosenteret ved Norges Handelshøyskole, tlf. 55 95 92 00.