NHHs høstkonferanse 2011

HOVEDSIDE / PROGRAM / PÅMELDING

Tema: Økonomisk politikk i krisetider

Det er en glede å invitere til NHHs Høstkonferanse i Oslo torsdag 13. oktober.

Temaet for årets konferanse er krisen og økonomisk politikk.  Som bakteppe vil det først bli en bolk om eurokrisene, USA og spørsmålet om Vestens makroøkonomiske verktøykasse nå er tom. Deretter vil oppmerksomheten bli rettet mot tilbudssiden:  Hva er god næringspolitikk i en verden med nærsynte finansmarkeder, omstillingsstive arbeidsmarkeder, produktmarkeder med varierende grader av konkurranse og kunnskapsmarkeder med latent markedssvikt?

Konferansen er en del av NHH-miljøets satsing på forskning og undervisning knyttet til krise, omstilling og vekst.

Vi håper konferansen vil bli en viktig arena for forskningsbasert diskusjon av sentrale problemstillinger for norske bedrifter og økonomi som helhet.
 

Påmeldingsfrist: 4.oktober 2011
Deltakeravgift: 1.250,- inkl. mva.
Sted: Radisson Blu Oslo Plaza Hotel