Frode Sættem

 

E-mail:

Frode.Sattem@nhh.no

Telephone:

+47 55 95 92 72

Fax:

+47 55 95 93 20

Title:

Professor / Head of Department, dr. oecon., NHH 1990

Nationality:

Norwegian

Teaching languages:

Norwegian, English


Teaching areas:
 • Financial Economics

Courses:
Awards:

Research areas:
 • Financial Economics


Selected publications:

 • The value relevance of financial reporting in Norway 1965—2004, Scandinavian Journal of Management, Vol. 27, no. 1, 2011, pp. 113-128 (with Øystein Gjerde and Kjell Henry Knivsflå).

 • Evidence on competitive advantage and superior stock market performance, Managerial and Decision Economics, Vol. 31, no. 4, 2010, pp. 277-301 (with Øystein Gjerde and Kjell Henry Knivsflå).

 • The value-relevance of adopting IFRS: Evidence from 145 NGAAP restatements, Journal of international Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 17, no. 2, 2008, pp. 92-112 (with Øystein Gjerde and Kjell Henry Knivsflå).

 • Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 103, no. 1, 2001, pp. 127-145 (with Helge Bremnes and Øystein Gjerde).

 • The stock market and investment in the small and open Norwegian economy, Empirical Economics, Vol. 26, no. 3, 2001, pp. 565-580 (with Øystein Gjerde and Kjell Henry Knivsflå).

 • Earnings announcements and the variability of stock returns, Scandinavian Journal of Management, Vol. 17, no. 2, 2001, pp. 187-200 (with Aasmund Eilifsen and Kjell Henry Knivsflå).

 • Earnings manipulation: Cost of capital versus tax, The European Accounting Review, Vol. 8, no. 3, 1999, pp. 481-491 (with Aasmund Eilifsen and Kjell Henry Knivsflå).

 • Causal relations among stock returns and macroeconomic variables in a small, open economy, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 9, no. 1, 1999, pp. 61-74 (with Øystein Gjerde).

 • A multivariate cointegration analysis of interest rates in the Eurocurrency market, Journal of International Money and Finance, Vol. 16, no. 5, 1997, pp. 767-778 (with Helge Bremnes and Øystein Gjerde).

 • An examination of the Oslo Stock Exchange Options Market, Applied Financial Economics, Vol. 6, no. 2, 1996, pp. 103-113 (with Egil Berg and Trond Brevik).

 • Option initiation and underlying market behavior: Evidence from Norway, The Journal of Futures Markets, Vol. 15, no. 8, 1995, pp. 881-899 (with Øystein Gjerde).

 • Linkages among European and world stock markets, The European Journal of Finance, Vol. 1, no. 2, 1995, pp. 165-179 (with Øystein Gjerde).

 • Performance evaluation of Norwegian mutual funds, Scandinavian Journal of Management, Vol. 7, no. 4, 1991, pp. 297-307 (with Øystein Gjerde).


In Norwegian:

 • Børsintroduksjoner, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 11, nr. 1, 1997, ss. 1-13. (med N. Haug Emilsen og K. Pedersen)

 • Kapitalmarked og eierskap, i Reve, T. (red.) Eierskap og kapital som konkurransefaktor, Fagbokforlaget, Bergen, 1996, ss. 15-35. (med Thore Johnsen)

 • Økonomisk kriminalitet: Handheving og straff, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 8, nr. 2, 1994, ss. 21-30. (med Kjell Henry Knivsflå)

 • Aksjeopsjoners innvirkning på underliggende aktivum: En litteraturstudie, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 8, nr. 1, 1994, ss. 1-16. (med Øystein Gjerde)

 • Konkurser og økonomisk kriminalitet, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 7, nr. 2, 1993, ss. 22-36.

 • Kapitalmarkedets mikrostruktur: Pris-volumeffekter i det norske aksjemarkedet, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 7, nr. 1, 1993, ss. 25-36.

 • En studie av effisiens i det norske markedet for obligasjonslån med kjøpsrett til aksjer, Norsk Økonomisk Tidsskrift (NØT), Årg. 105, nr. 4, 1991, ss. 273-292.

 • Evaluering av konvertible instrumenter, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 4, nr. 2, 1990, ss. 19-29.

 • Anvendelse av opsjonsteori på Vesta-gruppens obligasjonslån med kjøpsrett til aksjer, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, Årg. 1, nr. 1, 1987, ss. 3-10.


Involvements: