Frode Sættem

 

E-mail:

Frode.Sattem@nhh.no

Telephone:

+47 55 95 92 72

Fax:

+47 55 95 93 20

Title:

Professor / Head of Department, dr. oecon., NHH 1990

Nationality:

Norwegian

Teaching languages:

Norwegian, English


Teaching areas:
 • Financial Economics

Courses:
Awards:

Research areas:
 • Financial Economics


Selected publications:


In Norwegian:

 • Børshandlede produkter: ETP, ETF og ETN, Praktisk økonomi & finans, 2014, 30(4), 367-380 (med Øystein Gjerde).

 • Børsintroduksjoner, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1997, 11(1), 1-13. (med N. Haug Emilsen og K. Pedersen)

 • Kapitalmarked og eierskap, i Reve, T. (red.) Eierskap og kapital som konkurransefaktor, Fagbokforlaget, Bergen, 1996, 15-35. (med Thore Johnsen)

 • Økonomisk kriminalitet: Handheving og straff, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1994, 8(2), 21-30. (med Kjell Henry Knivsflå)

 • Aksjeopsjoners innvirkning på underliggende aktivum: En litteraturstudie, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1994, 8(1), 1-16. (med Øystein Gjerde)

 • Konkurser og økonomisk kriminalitet, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1993, 7(2), 22-36.

 • Kapitalmarkedets mikrostruktur: Pris-volumeffekter i det norske aksjemarkedet, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1993, 7(1), 25-36.

 • En studie av effisiens i det norske markedet for obligasjonslån med kjøpsrett til aksjer, Norsk Økonomisk Tidsskrift (NØT), 1991, 105(4), 273-292.

 • Evaluering av konvertible instrumenter, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1990, 4(2), 19-29.

 • Anvendelse av opsjonsteori på Vesta-gruppens obligasjonslån med kjøpsrett til aksjer, BETA - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, 1987, 1(1), 3-10.


Involvements: